ความรู้ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ

 

ในปัจจุบัน น้ำมันเชื้อเพลิงถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับยานพาหนะ ที่นับวันจะเพิ่มขึ้น รวมถึงการเจริญเติบโตของสังคม ที่อยู่อาศัย ที่กระจายตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งก่อให้เกิดความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้นกว่าในอดีต และยังคงมีแนวโน้มการเติบโตที่สูงขึ้นเรื่อยๆ

จากสถิติกรมการขนส่งทางบก รถที่จดทะเบียนทั่วประเทศ ปี 2556 จำนวน 3,633,822 คัน จำแนกเป็นรถจักรยานยนต์ 2,123,904 คัน และสถิติรถที่จดทะเบียนทั่วประเทศสะสมถึงปี 2556 จำนวน 36,624,406 คัน จำแนกเป็นรถจักรยานยนต์ 19,964,990 คัน และคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตร้อยละ 5 ต่อปี แต่จำนวนสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่ได้มีการขยายครอบคลุมพื้นที่แหล่งชุมชนที่กำลังเติบโตตามยุคสมัย  เนื่องจากการลงทุนที่สูงและมีข้อจำกัดทางกฎหมายเรื่องความปลอดภัยที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งชุมชุนหลายประการ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา จะเริ่มมีปั๊มหลอดแก้วมือหมุนให้บริการอยู่ในแหล่งชุมชนที่ไม่ได้อยู่ใกล้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงหรือถนนสายหลัก และมีบริการมากขึ้นตามความเจริญของแหล่งชุมชน จนกระทั่งเมื่อประมาณ 6-7 ปีที่ผ่านมา ได้มีเทคโนโลยีใหม่มาทดแทนปั๊มหลอดแก้วมือหมุน ซึ่งเรียกว่า “ปั๊มน้ำมันอัตโนมัติชนิดหยอดเหรียญและใส่ธนบัตร” ซึ่งต่อมาได้มีกฏหมายรับรองอยู่ในพระราชบัญญัติ มาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดหยอดเหรียญ  ของสำนักงานชั่ง ตวง วัด กรมการค้าภายใน  กระทรวงพานิชย์ ซึ่งผู้ผลิต, จำหน่าย, ซ่อมบำรุง จะต้องได้รับใบอนุญาต จึงจะสามารถดำเนินการ ผลิต, จำหน่าย, และซ่อมบำรุงได้

                ในการผลิต, จำหน่าย และซ่อมบำรุง ปั๊มน้ำมันอัตโนมัติชนิดหยอดเหรียญและธนบัตรของบริษัท ในช่วงแรกเริ่ม ได้ดำเนินการในรูปแบบบุคคลมาตั้งแต่ ปี 2549 และเริ่มดำเนินการในรูปแบบบริษัทตั้งแต่ปี 2553 ปัจจุบันบริษัทมีตัวแทนจำหน่ายอิสระทั่วประเทศประมาณ 15 ราย และบริษัทสามารถทำยอดขายรวมกันได้ประมาณ 50 ล้านบาท ในปี 2556 โดยมีกำไรสุทธิหลังหัก ภาษี   หรือคิดเป็นผลตอบแทนประมาณ      ของเงินลงทุน ซึ่งบริษัทถือเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายในอันดับต้นๆ ในปัจจุบัน

 

ปัจจุบันบริษัทได้มีการเปิดรับตัวแทนจำหน่ายในแต่ละจังหวัด และได้มีตัวแทนจำหน่ายแล้ว เป็นจำนวน 23 ราย

 

รายชื่อตัวแทนจำหน่ายในปัจจุบัน
ภาคเหนือ
 1. สหกรณ์การเกษตรอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
3. คุณจรัญเดช เมืองแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 
4. คุณประจวบ  อำเภอบางระกำ  จังหวัดพิษุโลก 

ภาคอีสาน
1. คุณรุ่งตวัน มัจฉาชีพ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
2. คุณณัฐพงศ์ หมื่นสีดา อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
3. คุณธีรวัฒน์ วงเส อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
4. คุณสมชาย คำผาด อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีษะเกษ
5. คุณประสิทธิ์ สีใส อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
6. คุณยศชัยยงค์ เกษโพนทอง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
7. คุณวิเศษ โสนะชัย อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ภาคกลาง, ภาคตะวันตก, ภาคตะวันออก
1. ร้านบีโมบาย (คุณชัยพัฒน์) อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
2. คุณสมชาย อำเภออุทัย จำหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. คุณชุลีรัตน์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ภาคใต้
1. คุณรังสันต์ พรมเชย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
2. คุณอรุณ สายสินธุ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. คุณหร้อหมาน เหร่เด็น อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
4. คุณบุญสิทธิ์ คิดรอบ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
5. คุณอภิศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
6. คุณเกชา ปานแก้ว อำเภอป่าพะยอม จังหวัด พัทลุง
7. คุณนิวัฒน์  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
8. คุณวสวัส อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

 

รายละเอียดธุรกิจ
ภาพรวมของตลาด และแนวโน้มตลาด
ภาพรวมของตลาดตู้น้ำมันอัตโนมัติระบบใส่เหรียญและธนบัตร ในประเทศถือว่าเป็นตลาดที่มีการเติบโตอย่างมากโดยเฉพาะช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เนื่องด้วยปริมาณรถจักรยานยนต์ที่มากขึ้นและ ความเจริญเติบโตของชุมชน
และกลุ่มตลาดก็คือร้านค้าที่ต้องการเป็นผู้ค้าน้ำมันในแหล่งชุมชนต่างๆทั่วประเทศ อีกทั้งยังลงทุนไม่สูงเหมือนเปิดสถานีบริการน้ำมันขนาดใหญ่ โดยประมาณว่าระยะเวลา 5 ปีจากนี้จะมีอัตราเติบโตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10 ต่อปี

ปัจจัยในการกำหนดความสำเร็จของธุรกิจ

ปัจจัยกำหนดความสำเร็จของธุรกิจ จากการสำรวจ – วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและการทำตลาดในช่วงที่ผ่านมา ได้แก่

-                   การมีตัวแทนจำหน่ายและซ่อมบำรุงในพื้นที่ต่างๆ

-                   การส่งมอบและติดตั้งสินค้าที่กำหนดระยะเวลาชัดเจน

-                   การให้บริการหลังการขายรวมถึงมีอะไหล่ซ่อมบำรุงทันที

o   การตรวจเช็คสภาพเครื่อง

o   บริการซ่อมฟรีในระยะประกัน

o   การให้คำปรึกษาในการซื้อตู้น้ำมันอัตโนมัติเพื่อทำธุรกิจผู้ขายน้ำมัน

o   การให้คำปรึกษาในการดูแลและซ่อมบำรุงตู้น้ำมันอัตโนมัติ

o   บริการฝากขายตู้น้ำมันอัตโนมัติในกรณีเลิกกิจการ

o   บริการซ่อมบำรุงตู้น้ำมันอัตโนมัติในกรณีที่ตู้ไม่ได้ซื้อจากบริษัท

-                   เทคนิคการนำเสนอการลงทุนทำธุรกิจผู้ขายน้ำมันในแหล่งชุมชน โดยเฉพาะผู้ลงทุนรายใหม่ที่ยังไม่เคยทำธุรกิจมาก่อน หรือยังไม่รู้จักตู้น้ำมันหยอดเหรียญและธนบัตร รวมถึงการวิเคราะห์ทำเลในการทำธุรกิจบริการน้ำมันในแหล่งชุมชนต่างๆ


 

ปรึกษาธุรกิจติดต่อ  094-817-7334

Email: jdpump747@gmail.com

 

BKK INTER PUMP, JD PETROLEUM PUMP

29/5 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

 

Visitors: 107,464