การขออนุญาตติดตั้ง

การขออนุญาตติดตั้งตู้จำหน่ายน้ำมันหยอดเหรียญ 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการใช้ยื่น 

 

1. สัญญาเช่าที่ดินเพื่อติดตั้งตู้จำหน่ายน้ำมันหยอดเหรียญ หรือสำเนาโฉนดที่ดินของผู้ให้เช่า พร้อมทั้งสำเนาทะเบียนบ้าน
และสำเนาบัตรประชาชนของผู้ให้เช่า(
เอกสารสิทธิการเป็นเจ้าของที่ดิน เเละ ต้องมีหนังสือยินยอมให้ตั้งตู้น้ำมันจากเจ้าของที่ด้วย)    สัญญาเช่าที่ดินสำหรับติดตั้งตู้น้ำมัน(ไฟล์ดาวน์โหลด)

 

2. รูปถ่ายสถานที่ติดตั้งตู้น้ำมันหยอดเหรียญพร้อมระบุตำแหน่งในการติดตั้งตู้น้ำมันหยอดเหรียญ  แบบฟอร์มรูปภาพสถานที่ติดตั้งตู้น้ำมัน(ไฟล์ดาวน์โหลด)

 

3. แผนที่ ที่จะนำตู้น้ำมันหยอดเหรียญไปติดตั้งพร้อมระบุตำแหน่งในการติดตั้งตู้น้ำมันหยอดเหรียญ    แบบฟอร์มแผนที่ที่จะนำตู้ฯไปติดตั้ง(ไฟล์ดาวน์โหลด)

 

4. สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ขออนุญาต

 

5. สำเนาบัตรประชาชน ผู้ขออนุญาต              

 

6. แบบก่อสร้างตู้น้ำมัน เป็นเเบบทางวิศวกรรมตู้น้ำมันหยอดเหรียญ(ทางบริษัทจัดเตรียมให้)  *บริษัทฯ จะจัดส่งให้หลังจากลูกค้าชำระเงินมัดจำ หรือเงินจองตามเงื่อนไข*

       


ใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 (ใบรับเเจ้ง ธพ.น.1) (ไฟล์ดาวน์โหลด)


       ใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 (ใบรับเเจ้ง ธพ.น.2)  (ไฟล์ดาวน์โหลด)     

 

       แบบคำขอประกอบกิจการนํ้ามันเชื้อเพลิง (แบบ นพ.103)


      - ใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต    (ไฟล์ดาวน์โหลด)     


      - ใบอนุญาตเป็นผู้ขาย(ไฟล์ดาวน์โหลด)


      - ใบอนุญาตเป็นผู้ซ่อม (ไฟล์ดาวน์โหลด)
  ส่วนใหญ่เเล้วจะมีเพียงเท่านี้ เเต่บางเทศบาลอาจขอเอกสาร มากกว่านี้ เเล้วเเต่กรณีไป

 

วิธีการยื่นเอกสาร


ขั้นตอนที่ 1


1-1. จัดเอกสารที่ต้องเตรียมไว้ 4 ชุด

1-2. นำเอกสารที่เตรียม 1 ชุด มายื่นที่ กองช่าง อ.บ.ต.ที่เราจะติดตั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่ออกใบแจ้งให้(ธพ.น. 1)

1-3. หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จาก อ.บ.ต. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะมาตรวจสอบพื้นที่ที่จะติดตั้ง

1-4. เมื่อตรวจสอบผ่านแล้วก็จะออก ใบรับเเจ้ง ธพ.น.2  ให้             

เพียงเท่านี้ก็สามารถเก็บน้ำมันได้เเล้วนั่น หมายถึง ตั้งตู้น้ำมันได้เลยครับ เเต่ยังขายไม่ได้น่ะครับ ดูขั้นตอนต่อไปครับขั้นตอนที่2

2-1. นำ ใบรับเเจ้ง ธพ.น.2 (ถ่ายเอกสาร) + เอกสารที่จัดเตรียมไว้ไปยื่นขอจดทะเบียนการค้า (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)

       ที่ อ.บ.จ. ค่าธรรมเนียม 50 บาท ตลอดชีพ

2-2. เมื่อได้รับใบจดทะเบียนการค้าแล้วถ่ายเอกสาร

2-3. นำ ใบรับเเจ้ง ธพ.น.2 (ถ่ายเอกสาร)+ใบจดทะเบียนการค้า(ถ่ายเอกสาร)+เอกสารที่เตรียมไว้ 1 ชุด

       ไปยื่นที่กรมสาธารณสุขเพื่อชำระค่าภาษี (500 - 700 บาท เเล้วเเต่พื้นที่)


 

ขั้นตอนที่ 3

3-1. (นำใบจดทะเบียนการค้า)+(ใบรับเเจ้ง ธพ.น.2) + (เอกสารที่เตรียมไว้ 1 ชุด ไปยื่นที่สรรพสามิตใกล้บ้าน)

        เพื่อแจ้งขึ้นทะเบียนในการประกอบกิจการตู้น้ำมันหยอดเหรียญ

3-2. รอรับใบอนุญาตจาก อ.บ.ต. (อ.บ.ต.จะเป็นผู้แจ้งให้ลูกค้าทราบเองหรืออาจจะจัดส่งเอกสารให้ลูกค้าที่บ้าน)

 

ขั้นตอนที่ 4

4-1. ได้รับใบรับเเจ้ง ธพ.น.2 + หนังสือสำคัญรับรองประจำเครื่องตู้น้ำมัน (เอกสาร ชว.105 คือ หนังสือที่สำนักงานชั่งตวงวัดมาทดสอบตู้น้ำมันว่าจ่ายน้ำมันได้เที่ยงตรงนั่นเอง ซึ่งทางบริษัท JD PETROLEUM PUMP จะมอบให้ในวันส่งมอบตู้น้ำมัน)

4-2. นำไปยื่นเสียภาษีหัวจ่าย =(2100 บาท) ที่สำนักงานพลังงานจังหวัด เพื่อ รับเอกสารมาตรา 11 เป็นผู้เสียภาษีหัวจ่าย เรียบร้อย

4-3  เพียงเท่านี้ก็สามารถขายน้ำมัน จากตู้น้ำมันหยอดเหรียญ JD PETROLEUM PUMP ได้เเล้วอย่างถูกต้องตามกฎหมายเเล้วครับ เย้ๆๆๆ


 

หมายเหตุ : 

5-1. การยื่นเอกสารขออนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันรายย่อยบริษัทฯ จะมีเจ้าหน้าดำเนินการให้เฉพาะลูกค้าในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ 

5-2. การยื่นเอกสารขออนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันรายย่อยบริษัทฯ จะส่งเอกสารต่างๆ ให้ลูกค้า และพร้อมให้คำแนะนำตลอดการดำเนินการจนเสร็จสิ้น สำหรับลูกค้าที่อยู่ในเขตต่างจังหวัดทั่วประเทศ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรึกษาธุรกิจติดต่อ  094-817-7334

Email: jdpump747@gmail.com

 

BKK INTER PUMP, JD PETROLEUM PUMP 

29/5 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 
Visitors: 107,468